Tokyo Ghoul:re Omanjuu Niginigi Mascot
Tokyo Ghoul:re Omanjuu Niginigi Mascot

Tokyo Ghoul:re Omanjuu Niginigi Mascot

Regular price $10.00 Sale

Size: Approx. 50 x 70 x 50mm
Material: Polystyrene, Polyester, M
Including: Ballchain

You will randomly receive one out of eight designs. 

Lineup:
-Haise Sasaki
-Kuki Urie
-Ginshi Shirazu
-Toru Mutsuki
-Saiko Yonebayashi
-Juzo Suzuya
-Shu Tsukiyama
-Kishou Arima