Pita! Deforme My Hero Academia Provisional License Battle Acrylic Keychain Blind Box
Pita! Deforme My Hero Academia Provisional License Battle Acrylic Keychain Blind Box

Pita! Deforme My Hero Academia Provisional License Battle Acrylic Keychain Blind Box

Regular price $12.50 Sale

Size: Approx. 6cm

You will randomly receive one of the following designs:
-Izuku Midoriya
-Katsuki Bakugo
-Ochaco Uraraka
-Tenya Iida
-Shoto Todoroki
-Tsuyu Asui
-Eijiro Kirishima
-Denki Kaminari
-Inasa Yoarashi
-Kyoka Jiro
-Seiji Shishikura
-Yo Shindo