Pita! Deforme My Hero Academia Let's Eat! Acrylic Keychain Blind Box

Pita! Deforme My Hero Academia Let's Eat! Acrylic Keychain Blind Box

Regular price $12.00 Sale

Size: Approx. 5cm

You will randomly receive one of the following:

Lineup:
-Izuku Midoriya
-Katsuki Bakugo
-Ochaco Uraraka
-Tenya Iida
-Shoto Todoroki
-Tsuyu Asui
-Minoru Mineta
-Eijiro Kirishima
-Denki Kaminari
-Kouta Izumi